Service & Underhåll
Underhållsarbete storledning 
Järbo
Stadsnät Lilla-Edet – Göta
Bovallstrand
Dale   

Service & Underhåll
Tryckning
Lane 4 etapper
Lur 3 etapper

Service & Underhåll
Grävning Fiber
Fiberblåsning
Fräsgrävning
Tryckning
Stolpbyte
Rasering
Fiberföreningar:
Hästefjorden
Utby
Brattås

Service & Underhåll
Grävning Fiber
Fiberblåsning
Fräsgrävning
Tryckning
Stolpbyte
Rasering
Fiberföreningar:
Örs